MENU

Privacy

Dit is de privacyverklaring van Clingendael Zorgvastgoed B.V., ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65140788, inzake de website www.zorgvastgoed.eu. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Clingendael Zorgvastgoed B.V. door middel van het klantensysteem van Clingendael Zorgvastgoed B.V. en de verwerkingen via onze website www. zorgvastgoed.eu alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Clingendael Zorgvastgoed B.V. respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Clingendael Zorgvastgoed B.V. U dient zich ervan bewust te zijn dat Clingendael Zorgvastgoed B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

 Verwerken van persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Clingendael Zorgvastgoed B.V., vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Clingendael Zorgvastgoed B.V. en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Clingendael Zorgvastgoed B.V. worden gebruikt om u te informeren over producten en diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Clingendael Zorgvastgoed B.V. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Clingendael Zorgvastgoed B.V.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen.

Bewaartermijn

Clingendael Zorgvastgoed B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Clingendael Zorgvastgoed B.V. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

1 januari 2020